Những loại vũ khí nặng nhất bộ binh phải vác theo khi hành quân bộ có thể lên tới... gần một tạ.

Nhật Vi / Kienthuc.net.vn