Sáng 12/8, theo định kỳ, Ban điều hành GrabBike (BĐH) đã tổ chức 1 buổi họp cùng các đối tác nhằm chia sẻ về tình hình hiện tại và phổ biến những tính năng cũng như các chương trình hỗ trợ trong thời gian tới.

Clip các lái xe GrabBike giao lưu vui vẻ cuối buổi họp.

S.N - Ảnh: Facebook / Tin nhanh Online