Rạp cưới tan tành, cây cối đổ rụp, nước lênh láng khắp mọi ngõ ngách... là cảnh tượng sau cơn bão số 2 được cư dân mạng chia sẻ.

Kiều Phong / Kiến Thức