Hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 mà Mỹ triển khai tới các nước Liên Xô (cũ) được cho là có khả năng vô hiệu hóa các tên lửa đạn chiến thuật Nga.

Tuấn Anh / Kiến thức