Phái Nam Huỳnh Đạo từng không mở cửa đón tiếp võ sư Vịnh Xuân Flores, tuy nhiên với Võ Đang lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Nguyên Sang / Tin nhanh Online