20

03/2016

18

03/2016

Tùng Dương: Tôi 'gặp lại' Trần Lập trên sân khấu

Tùng Dương: Tôi 'gặp lại' Trần Lập trên sân khấu

Trong đêm liveshow "Trần Lập - Hẹn gặp lại" Từng Dương được giao trọng trách hát 5 ca khúc: Hoa ban trắng, Người đàn bà hoá đá, Men say, Ngày hôm qua, Tâm hồn của đá, Hoa ban trắng.