13

07/2017

Sự thật trần trụi về trận chiến giữa Flores và Tuấn 'hạc' cách đây 8 năm

Sự thật trần trụi về trận chiến giữa Flores và Tuấn 'hạc' cách đây 8 năm

Chúng tôi xin trích lại đoạn kể của anh Nguyễn Đình Nam, một lập trình viên nổi tiếng, có quan hệ sâu rộng trong giới võ thuật, hiểu tường tận về câu chuyện Flores "thách đấu quần hùng" 8 năm...