13

09/2017

Xã hội - 13/09/2017 21:05

Đồng Nai: Bác sĩ ồ ạt nghỉ việc

Chỉ từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 45 bác sĩ (thuộc diện biên chế do Sở Y tế quản lý, đang làm...