12

08/2017

Xã hội - 12/08/2017 15:40

Bên trong 'đại hội' hoành tráng của GrabBike tại Hà Nội

Sáng 12/8, theo định kỳ, Ban điều hành GrabBike (BĐH) đã tổ chức 1 buổi họp cùng các đối tác nhằm chia sẻ về tình...