11

08/2017

Video - 11/08/2017 15:49

Giật mình khi thấy giòi bò lúc nhúc trong miếng đùi gà chiên

Cô Amy Fish vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra rất nhiều giòi trong miếng gà chiên được mua tại McNugget, một cơ sở...