13

08/2017

Sống khỏe - 13/08/2017 08:10

Tổng phun hóa chất diệt muỗi trên toàn TP từ ngày 14/8

Các máy phun hóa diệt muỗi trưởng thành công suất lớn được huy động từ 9 tỉnh, TP lân cận đã được đưa về Hà...