16

06/2015

Kinh doanh - 16/06/2015 13:47

Thủ tướng chỉ đạo: Phát triển Nghi Sơn thành khu kinh tế đa ngành

Khu kinh tế Nghi Sơn được định hướng phát triển thành một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm...