Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
CHOWDER 00:00
TRẠI LAZLO 01:00
CHUYẾN ĐI BÃO TÁP CỦA FLAPJACK 02:00
THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL 03:00
BẠN TÔI LÀ KHỈ 04:00
CHOWDER 05:00
QUÁI VẬT ABC 06:00
CỪU SHAUN 06:30
TOM VÀ JERRY 07:00
CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NHẬT 07:30
GIỜ PHIÊU LƯU 08:00
BEN 10: NGƯỜI HÙNG VŨ TRỤ 09:00
OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN 09:30
THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL 10:00
TOM VÀ JERRY 11:00
OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN 12:00
THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL 13:00
GIỜ PHIÊU LƯU 14:00
OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN 15:00
CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NHẬT 16:00
TOM VÀ JERRY 16:30
THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL 17:00
GIỜ PHIÊU LƯU 17:30
BEN 10: NGƯỜI HÙNG VŨ TRỤ 18:30
THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL 19:00
OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN 20:00
TOM VÀ JERRY 21:00
THẾ GIỚI KÌ DIỆU CỦA GUMBALL 22:00
OGGY VÀ NHỮNG CHÚ GIÁN 23:00

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...