Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh CHANNEL V ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
THE PLAYLIST 00:00
TOP 5 00:30
LOOP 01:00
DOUBLE SHOT 02:00
XO 02:30
LOOP 03:30
THE PLAYLIST 04:30
XO 05:00
MORNING FIX 06:00
THE PLAYLIST 08:00
TOP 5 08:30
LOOP 09:00
DOUBLE SHOT 10:00
XO 10:30
LOOP 11:30
THE PLAYLIST 12:30
TOP 5 13:00
KPOP EXPLOSION 13:30
DOUBLE SHOT 14:30
LOOP 15:00
THE PLAYLIST 16:00
TOP 5 16:30
KPOP EXPLOSION 17:00
DOUBLE SHOT 18:00
XO 18:30
LOOP 19:30
THE PLAYLIST 20:30
TOP 5 21:00
KPOP EXPLOSION 21:30
DOUBLE SHOT 22:30
LOOP 23:00

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...