Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh DISCOVERY ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
FAST N' LOUD (S1) 00:00
ALASKA : BATTLE ON THE BAY 01:00
BEAR GRYLLS : BREAKING POINT 02:00
MAN, WOMAN, WILD (S2) 03:00
LIFE IN COLD BLOOD 04:00
ALASKA : BATTLE ON THE BAY 05:00
YUKON MEN (S2) 06:00
BEAR GRYLLS : BREAKING POINT 07:00
CHAOS CAUGHT ON CAMERA 08:00
MAGIC OF SCIENCE (S2) 08:30
FAST N' LOUD (S1) 09:00
LIFE IN COLD BLOOD 10:00
BEAR GRYLLS : BREAKING POINT 11:00
MAN V EXPERT 12:00
MAN V EXPERT 13:00
MAN V EXPERT 14:00
MAN V EXPERT 15:00
MAN V EXPERT 16:00
MAN V EXPERT 17:00
HOW DO THEY DO IT? SPECIALS 18:00
CHAOS CAUGHT ON CAMERA 19:00
MAGIC OF SCIENCE (S2) 19:30
MAN, WOMAN, WILD (S2) 20:00
WORLD WAR II REMEMBERED 21:00
GOLD RUSH (S5) 22:00
YUKON MEN (S2) 23:00

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...