Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh DW ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
JOURNAL – NEWS 00:00
BUSINESS BRIEF – NEWS 00:03
TREASURES OF THE WORLD – HERITAGE OF MANKIND 00:15
KICK OFF! COUNTDOWN – THE BUNDESLIGA PREVIEW 00:30
JOURNAL – NEWS 01:00
EUROMAXX – LIFESTYLE EUROPE 01:30
JOURNAL – NEWS 02:00
QUADRIGA – INTERNATIONAL DEBATE FROM BERLIN 02:15
JOURNAL – NEWS 03:00
DOCUMENTARIES AND REPORTS 03:03
KICK OFF! COUNTDOWN – THE BUNDESLIGA PREVIEW 03:30
JOURNAL – NEWS 04:00
DOCUMENTARIES AND REPORTS 04:15
JOURNAL – NEWS 05:00
BUSINESS BRIEF – NEWS 05:03
QUADRIGA – INTERNATIONAL DEBATE FROM BERLIN 05:15
JOURNAL – NEWS 06:00
DOCUMENTARIES AND REPORTS 06:15
JOURNAL – NEWS 07:00
EUROMAXX – LIFESTYLE EUROPE 07:03
FOCUS ON EUROPE – SPOTLIGHT ON PEOPLE 07:30
JOURNAL – NEWS 08:00
TREASURES OF THE WORLD – HERITAGE OF MANKIND 08:03
QUADRIGA – INTERNATIONAL DEBATE FROM BERLIN 08:15
JOURNAL – NEWS 09:00
KICK OFF! COUNTDOWN – THE BUNDESLIGA PREVIEW 09:03
DOCUMENTARIES AND REPORTS 09:30
JOURNAL – NEWS 10:00
TREASURES OF THE WORLD – HERITAGE OF MANKIND 10:03
DOCUMENTARIES AND REPORTS 10:15
JOURNAL – NEWS 11:00
EUROMAXX – LIFESTYLE EUROPE 11:03
KICK OFF! COUNTDOWN – THE BUNDESLIGA PREVIEW 11:30
JOURNAL – NEWS 12:00
QUADRIGA – INTERNATIONAL DEBATE FROM BERLIN 12:15
JOURNAL – NEWS 13:00
BUSINESS BRIEF – NEWS 13:03
DOCUMENTARIES AND REPORTS 13:15
JOURNAL – NEWS 14:00
DOCUMENTARIES AND REPORTS 14:30
JOURNAL – NEWS 15:00
EUROMAXX – LIFESTYLE EUROPE 15:03
KICK OFF! COUNTDOWN – THE BUNDESLIGA PREVIEW 15:30
JOURNAL – NEWS 16:00
DOCUMENTARIES AND REPORTS 16:15
SHIFT – LIVING IN THE DIGITAL AGE 16:45
JOURNAL – NEWS 17:00
TREASURES OF THE WORLD – HERITAGE OF MANKIND 17:03
DOCUMENTARIES AND REPORTS 17:15
JOURNAL – NEWS 18:00
FOCUS ON EUROPE – SPOTLIGHT ON PEOPLE 18:03
EUROMAXX – LIFESTYLE EUROPE 18:30
JOURNAL – NEWS 19:00
GLOBAL 3000 – THE GLOBALIZATION PROGRAM 19:30
JOURNAL – NEWS 20:00
BUSINESS BRIEF – NEWS 20:03
DOCUMENTARIES AND REPORTS 20:15
TREASURES OF THE WORLD – HERITAGE OF MANKIND 20:45
JOURNAL – NEWS 21:00
EUROMAXX – LIFESTYLE EUROPE 21:03
DRIVE IT! – THE MOTOR MAGAZINE 21:30
JOURNAL – NEWS 22:00
EUROPE IN CONCERT – TOP ACTS LIVE 22:15
JOURNAL – NEWS 23:00
DOCUMENTARIES AND REPORTS 23:15
SHIFT – LIVING IN THE DIGITAL AGE 23:45

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...