Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP ĐÊM 00:00
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 00:40
PHÁT LẠI KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỪ 19H ĐẾN 22H 01:00
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP CUỐI NGÀY 05:00
KHOẢNH KHẮC SỰ KIỆN - THEO DÒNG SỰ KIỆN - THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ - HỌC BÁC MỖI NGÀY 05:40
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG - DỰ BÁO THỜI TIẾT 06:00
GIỜ VÀNG KINH TẾ 06:32
VĂN HÓA TOÀN CẢNH 06:44
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07:00
DỰ BÁO THỜI TIẾT - BẢN TIN KINH TẾ QUỐC TẾ 07:30
THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ - THEO DÒNG SỰ KIỆN 07:45
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT - DỰ BÁO THỜI TIẾT 08:00
BẢN TIN TIẾNG TRUNG QUỐC 08:15
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 08:30
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT - DỰ BÁO THỜI TIẾT 09:00
VÌ MÁI ẤM GIA ĐÌNH 09:15
BẢN TIN TIẾNG ANH 09:45
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT 10:00
HÀNH TINH THỂ THAO 10:10
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN 10:30
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP TRƯA 11:00
BẢN TIN KINH TẾ QUỐC TẾ 11:30
HỌC BÁC MỖI NGÀY - THEO DÒNG SỰ KIỆN 11:45
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP TRƯA - DỰ BÁO THỜI TIẾT 12:00
NHỮNG THÀNH PHỐ TRÊN THẾ GIỚI 12:30
KHOẢNH KHẮC & SỰ KIỆN - THỜI SỰ 24H 12:50
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT - DỰ BÁO THỜI TIẾT 13:00
THẾ GIỚI MUÔN MÀU 13:15
CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 13:40
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP TRƯA - DỰ BÁO THỜI TIẾT 14:00
BẢN TIN KINH TẾ QUỐC TẾ 14:30
VĂN HÓA TOÀN CẢNH - THỜI SỰ 24H ẢNH 14:41
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT - DỰ BÁO THỜI TIẾT 15:00
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN 15:15
THEO DÒNG SỰ KIỆN 15:35
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT - DỰ BÁO THỜI TIẾT 16:00
CẬN CẢNH - NHỊP SỐNG PHƯƠNG NAM 16:20
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT - DỰ BÁO THỜI TIẾT 17:00
TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN 17:15
THEO DÒNG SỰ KIỆN - HỌC BÁC MỖI NGÀY 17:35
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP CHIỀU - DỰ BÁO THỜI TIẾT 18:00
RADAR VĂN HÓA - THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ 18:30
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP CHIỀU 19:00
NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 19:30
VĂN HÓA TOÀN CẢNH 19:42
BẢN TIN THỜI SỰ CẬP NHẬT 20:00
DỰ BÁO THỜI TIẾT - BẢN TIN KINH TẾ QUỐC TẾ 20:10
BẢN TIN THỜI SỰ TIẾNG TRUNG 20:25
TIN THỜI SỰ QUỐC TẾ CẬP NHẬT 21:00
HỒ SƠ MẬT 21:15
THEO DÒNG SỰ KIỆN - BẢN TIN THỜI SỰ TIẾNG ANH 21:40
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP CUỐI NGÀY 22:00
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP CUỐI NGÀY - HÀNH TINH THỂ THAO 23:00

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...