Lịch truyền hình Ngày: 23/02/2018

Lịch phát sóng kênh VTC 2 ngày 23/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
F5 REFRESH 06:02
XÃ HỘI THÔNG TIN 06:15
TẠI SAO KHÔNG 06:30
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO 06:45
10 PHÚT CẬP NHẬT 07:00
INBOX 07:10
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO 07:15
LẦN THEO DẤU VẾT 07:45
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO 08:15
TRUYỀN HÌNH THỜI ĐẠI SỐ 08:45
TUẦN CÔNG NGHỆ 09:00
F5 REFRESH 09:30
PHONG CÁCH SỐ 09:45
TẠI SAO KHÔNG 10:15
GIẢI MÃ 10:30
XÃ HỘI THÔNG TIN 11:00
F5 REFRESH 11:15
MUSIC FACES 11:30
10 PHÚT CẬP NHẬT 12:00
INBOX 12:10
PHIM TRUYỆN 12:15
CLICK 13:00
LẦN THEO DẤU VẾT 13:15
TUẦN CÔNG NGHỆ 13:45
F5 REFRESH 14:15
PHONG CÁCH SỐ 14:30
PHIM TRUYỆN 15:00
CLICK 15:45
LẦN THEO DẤU VẾT 16:00
MUSIC FACES 16:30
TRUYỀN HÌNH THỜI ĐẠI SỐ 17:00
TUẦN CÔNG NGHỆ 17:15
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO 18:00
ĐIỂM ĐẾN 18:30
10 PHÚT CẬP NHẬT 19:00
LẦN THEO DẤU VẾT 19:30
F5 REFRESH 20:00
PHONG CÁCH SỐ 20:15
MỘT VÒNG ONLINE 20:45
CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO 21:00
F5 REFRESH 21:30
TRUYỀN HÌNH THỜI ĐẠI SỐ 21:45
10 PHÚT CẬP NHẬT 22:00
INBOX 22:10
BẢN TIN 22:15
XÃ HỘI THÔNG TIN 23:00

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...