LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 23/11/2017

CGV Vincom Đà Nẵng

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:15
 • 11:00
 • 11:45
 • 12:40
 • 13:30
 • 14:15
 • 15:10
 • 16:00
 • 16:45
 • 17:40
 • 18:30
 • 19:20
 • 20:10
 • 21:00
 • 21:40
 • 22:40

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:15
 • 12:30
 • 13:20
 • 14:30
 • 15:25
 • 17:30
 • 18:20
 • 21:00
 • 21:50
 • 23:00

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:50

CGV Vinh Trung Plaza

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:45
 • 09:40
 • 11:15
 • 12:10
 • 13:45
 • 14:40
 • 16:10
 • 17:10
 • 17:50
 • 18:40
 • 19:40
 • 20:20
 • 21:10
 • 22:10
 • 22:50

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:35
 • 18:20

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 14:30

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:50
 • 12:00
 • 12:50
 • 14:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 22:00
 • 23:10

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 23:00

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:10
 • 11:50
 • 16:20

Galaxy - Đà Nẵng

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:45
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:30
 • 16:30
 • 17:15
 • 18:00
 • 18:45
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:45
 • 21:30

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 13:45
 • 18:00

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:15
 • 14:00
 • 16:15
 • 19:00
 • 20:15
 • 22:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:45
 • 12:45
 • 14:45
 • 16:45
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:00
 • 21:45

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 15:45
 • 22:00

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 10:25
 • 14:30
 • 18:15

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 12:30
 • 16:00

Trùm Hương Cảng - Chasing the Dragon (C18) (2D/Digital)

 • 15:00

Lotte Cinema Đà Nẵng

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:40
 • 09:20
 • 11:00
 • 11:40
 • 13:20
 • 14:00
 • 15:40
 • 16:20
 • 18:00
 • 18:40
 • 20:20
 • 21:00

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 13:20
 • 15:10
 • 18:50
 • 21:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 17:00

Starlight Đà Nẵng

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 11:15
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:05
 • 21:05

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 10:55
 • 12:40
 • 14:25
 • 15:30
 • 16:10
 • 17:10
 • 18:20
 • 19:20
 • 21:15

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:35
 • 13:30
 • 15:15
 • 17:25
 • 19:30
 • 21:25

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:45
 • 12:30