LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 22/09/2017

Galaxy - Đà Nẵng

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:45
 • 10:00
 • 11:30
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:15
 • 16:30
 • 18:30
 • 19:15
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:45

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:15
 • 13:15
 • 16:20
 • 18:15
 • 20:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:30
 • 12:00
 • 14:30
 • 15:30
 • 16:45
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:20
 • 21:20
 • 22:00

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 14:15
 • 22:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:00
 • 19:30

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 12:30

Lotte Cinema Đà Nẵng

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:40
 • 11:05
 • 15:30
 • 18:40
 • 20:30

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 20:45

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:00
 • 16:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:25
 • 18:20

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 16:50
 • 20:30

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 13:45
 • 18:05

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 21:20

Starlight Đà Nẵng

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 11:30
 • 16:45
 • 19:20
 • 22:00

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 12:20
 • 14:10
 • 16:05
 • 17:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:50
 • 13:50
 • 16:20
 • 18:50
 • 19:45
 • 21:15

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 10:05
 • 22:15

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 14:10
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:30