LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 22/09/2017

Beta Cineplex Biên Hòa

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 11:00
 • 13:40
 • 15:20
 • 19:00
 • 20:30
 • 21:35

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 17:45
 • 18:10
 • 19:40
 • 21:30

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 11:10

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:40
 • 11:50
 • 13:10
 • 14:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 19:20
 • 20:00
 • 21:45

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 08:45

Lotte Cinema Biên Hòa

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 12:30
 • 15:00
 • 19:20

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:35

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:40
 • 13:05
 • 14:55
 • 17:10
 • 19:10

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 11:25
 • 15:30
 • 22:05

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00
 • 19:35
 • 20:30

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 08:50
 • 13:05
 • 17:20
 • 21:35

Lotte Cinema Đồng Nai

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:45
 • 13:20
 • 19:00
 • 19:45
 • 21:35

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:25
 • 13:20
 • 15:15
 • 17:10
 • 19:20
 • 21:15

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 14:50
 • 21:40

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 12:25

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:40
 • 14:10
 • 16:40
 • 19:10

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 08:50
 • 15:55