LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 26/02/2018

CGV Big C Đồng Nai

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:50
 • 10:00
 • 11:30
 • 12:40
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:50
 • 18:00
 • 19:30
 • 20:40
 • 21:30

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 15:40
 • 17:40

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 13:30
 • 19:40

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 15:10
 • 22:20

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 11:45
 • 13:00
 • 13:50
 • 16:00
 • 17:15
 • 18:05
 • 19:20
 • 20:10
 • 22:10

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:10

CGV Coop Mart Biên Hoà

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:40
 • 09:40
 • 10:35
 • 11:15
 • 11:40
 • 12:20
 • 13:10
 • 13:50
 • 14:20
 • 15:00
 • 15:45
 • 16:25
 • 17:00
 • 17:35
 • 18:20
 • 19:00
 • 19:40
 • 20:10
 • 21:00
 • 21:35
 • 22:10

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 12:50

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 17:05

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 20:45

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:05
 • 12:10
 • 13:30
 • 15:40
 • 17:50
 • 19:15
 • 20:00
 • 22:45

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:15

Lotte Cinema Biên Hòa

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 09:30
 • 10:10
 • 12:05
 • 12:45
 • 14:40
 • 16:55
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:35
 • 21:35

Tuổi Nổi Loạn - Lady Bird (C18) (2D/Digital)

 • 11:15

Ký Ức Chết - Memoir (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 13:10

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:10
 • 13:10
 • 15:10
 • 17:10
 • 19:30
 • 21:30

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:10
 • 13:00
 • 14:50
 • 15:20
 • 16:40
 • 17:10
 • 18:30
 • 19:10
 • 20:20
 • 21:00

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 15:10

Lotte Cinema Đồng Nai

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:40
 • 10:10
 • 11:15
 • 12:45
 • 13:50
 • 16:25
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:35

Ký Ức Chết - Memoir (C16) (2D/Digital)

 • 17:25

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:25
 • 13:25
 • 15:25
 • 19:20
 • 21:20

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:40
 • 12:30
 • 14:20
 • 15:20
 • 16:10
 • 18:00
 • 19:50
 • 21:15
 • 21:40

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 19:35