LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 23/11/2017

Beta Cineplex Biên Hòa

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 09:40
 • 12:00
 • 13:10
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00
 • 20:10
 • 21:15

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 09:50
 • 11:20
 • 11:40
 • 13:30
 • 14:20
 • 15:20
 • 16:30
 • 18:30
 • 19:40
 • 20:30
 • 21:30

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 18:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:20
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:20
 • 14:30
 • 15:20
 • 17:20
 • 19:20
 • 20:20
 • 21:20
 • 22:15

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 09:50
 • 16:10
 • 18:20

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 15:30
 • 17:10

CGV Big C Đồng Nai

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:50
 • 09:30
 • 11:20
 • 12:00
 • 14:30
 • 16:20
 • 17:00
 • 17:50
 • 18:50
 • 19:30
 • 20:20
 • 21:20
 • 22:00
 • 22:50

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:30
 • 11:50
 • 12:30
 • 13:50
 • 15:50
 • 19:10
 • 19:50
 • 20:40

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:10

CGV Coop Mart Biên Hoà

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 09:40
 • 11:30
 • 12:10
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:40
 • 16:30
 • 17:10
 • 17:50
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 20:20
 • 21:20
 • 22:10
 • 22:50

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 16:10
 • 21:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 08:30
 • 09:10
 • 10:20
 • 11:10
 • 12:20
 • 13:10
 • 14:20
 • 15:10
 • 17:20
 • 18:20
 • 19:20
 • 20:30
 • 21:30

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 10:40
 • 15:25

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 12:40
 • 17:25

Lotte Cinema Biên Hòa

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 10:50
 • 11:20
 • 13:10
 • 13:40
 • 15:30
 • 16:00
 • 18:20
 • 19:35
 • 20:40
 • 21:55

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 12:45
 • 14:35
 • 16:20
 • 18:25
 • 20:10
 • 21:55

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:35
 • 16:15

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:10
 • 10:25
 • 11:15
 • 12:30
 • 13:20
 • 15:25
 • 17:30
 • 18:05
 • 19:35
 • 20:10
 • 21:40

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 14:30
 • 17:50

Lotte Cinema Đồng Nai

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:40
 • 10:40
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:20
 • 15:20
 • 16:40
 • 17:40
 • 19:10
 • 20:00
 • 21:30

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:45
 • 12:30
 • 14:15
 • 16:00
 • 19:40
 • 21:25

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:30
 • 13:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:40

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 17:50