LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 25/03/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:45
 • 11:05
 • 12:15
 • 13:25
 • 14:35
 • 15:45
 • 19:15
 • 20:25
 • 21:35
 • 22:20

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 18:35
 • 22:35

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 11:35
 • 14:35
 • 20:30
 • 22:40

Săn Lùng Báu Vật Cổ - Blood, Sand & Gold (C16) (2D/Digital)

 • 12:40

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 17:45
 • 19:00
 • 20:10
 • 21:25

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 13:25
 • 18:00

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 16:25
 • 19:45
 • 22:00

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 22:45

CGV Aeon Long Biên

Lavender (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 23:55

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:55
 • 14:15
 • 16:20
 • 16:35
 • 17:30
 • 18:50
 • 19:10
 • 20:00
 • 20:35
 • 21:20
 • 22:05
 • 22:30
 • 23:05
 • 23:50

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 19:00

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 16:45
 • 21:40
 • 23:50

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 17:50
 • 21:05
 • 23:35

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 07:55
 • 09:05
 • 10:35
 • 12:25
 • 13:15
 • 15:05
 • 15:55
 • 16:45
 • 17:45
 • 18:35
 • 19:25
 • 20:25
 • 21:15
 • 23:05

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 18:15
 • 23:00

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:45
 • 11:10
 • 11:45
 • 13:35
 • 16:00
 • 18:25
 • 20:25
 • 20:50
 • 23:15

CGV Hồ Gươm Plaza

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 08:55
 • 10:20
 • 12:00
 • 13:40
 • 16:05
 • 16:30
 • 17:40
 • 19:35
 • 21:00
 • 23:25

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 08:05
 • 10:00
 • 18:45

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 18:35

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:35
 • 10:40
 • 11:10
 • 12:50
 • 13:50
 • 14:25
 • 15:25
 • 17:00
 • 20:05
 • 21:20
 • 22:05
 • 22:40

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 13:20

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:20
 • 11:30
 • 13:55
 • 15:15
 • 16:20
 • 18:55
 • 20:30
 • 23:15

CGV IPH Hà Nội

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 08:55
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 13:00
 • 13:35
 • 14:00
 • 15:30
 • 16:10
 • 16:30
 • 18:00
 • 18:45
 • 20:30
 • 22:00
 • 23:00
 • 23:25

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 10:50
 • 15:00
 • 17:10
 • 19:15

Săn Lùng Báu Vật Cổ - Blood, Sand & Gold (C16) (2D/Digital)

 • 21:25
 • 23:45

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 18:05
 • 23:45

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 20:20
 • 21:10

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:30
 • 10:10
 • 11:15
 • 12:50
 • 14:00
 • 15:30
 • 16:20
 • 16:45
 • 18:15
 • 19:10
 • 19:30
 • 21:00
 • 21:10
 • 22:15
 • 22:50

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 19:00
 • 23:40

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 08:50
 • 10:30
 • 11:20
 • 13:00
 • 13:50
 • 15:25
 • 17:50
 • 20:20
 • 22:45

CGV MIPEC Tower

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:20
 • 10:40
 • 11:40
 • 12:55
 • 14:40
 • 17:10
 • 18:00
 • 19:15
 • 21:00
 • 23:00
 • 23:35

Săn Lùng Báu Vật Cổ - Blood, Sand & Gold (C16) (2D/Digital)

 • 19:40
 • 21:45
 • 23:55

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 18:40
 • 20:50

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 16:15
 • 18:50

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:05
 • 12:00
 • 13:10
 • 13:35
 • 14:10
 • 15:15
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:35
 • 21:15
 • 23:20
 • 23:40

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 21:35

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:15
 • 08:40
 • 10:30
 • 12:45
 • 13:45
 • 15:25
 • 16:50
 • 17:50
 • 20:20
 • 22:50
 • 23:45

CGV Rice City

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:05
 • 10:40
 • 13:00
 • 14:05
 • 15:20
 • 16:55
 • 17:45
 • 18:40
 • 21:00
 • 22:50
 • 23:50

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 19:15

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 19:35

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:05
 • 10:05
 • 11:35
 • 12:50
 • 14:25
 • 15:20
 • 17:05
 • 17:50
 • 20:20
 • 21:15
 • 22:25
 • 23:20

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 21:50

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:25
 • 10:30
 • 14:50
 • 16:25
 • 20:05
 • 23:45

CGV Vincom Center Bà Triệu

Săn Lùng Báu Vật Cổ - Blood, Sand & Gold (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 09:45
 • 14:05
 • 16:00
 • 22:00
 • 23:05

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 08:20
 • 10:30
 • 11:35
 • 13:00
 • 13:30
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 18:30
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 23:00
 • 23:55

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 08:00
 • 09:40
 • 17:55

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 16:25
 • 19:55
 • 21:00
 • 23:55

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 18:35
 • 23:50

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:05
 • 08:10
 • 10:35
 • 10:50
 • 11:45
 • 12:30
 • 13:15
 • 14:25
 • 15:10
 • 15:55
 • 17:05
 • 17:50
 • 18:20
 • 18:35
 • 20:30
 • 21:15
 • 22:15
 • 23:10
 • 23:30

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 08:00

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:05
 • 10:15
 • 10:45
 • 12:40
 • 15:10
 • 15:55
 • 17:40
 • 19:00
 • 19:45
 • 20:10
 • 20:55
 • 22:40
 • 23:20

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 09:50
 • 12:20
 • 13:30
 • 17:30
 • 18:40
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:50
 • 22:30
 • 23:35

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 21:25
 • 23:45

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 16:00
 • 18:30

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:25
 • 11:40
 • 12:40
 • 13:20
 • 14:20
 • 14:50
 • 16:05
 • 17:00
 • 18:10
 • 20:20
 • 21:10
 • 22:10
 • 23:00
 • 23:20

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 19:20

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:10
 • 13:10
 • 15:20
 • 17:00
 • 17:50
 • 21:00

Fafim Cinema

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 12:20
 • 14:40
 • 18:05
 • 20:25

Logan (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:50
 • 18:30

Galaxy - Mipec Long Biên

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 09:45
 • 10:45
 • 12:00
 • 13:30
 • 15:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:50
 • 22:05

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 11:45
 • 14:00
 • 16:15
 • 19:30
 • 21:40

Ngôi Nhà Phố Quỷ - From A House On Willow Street (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 12:50
 • 16:00
 • 22:15

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:10
 • 17:30
 • 20:15

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:30
 • 10:30
 • 12:30
 • 13:45
 • 15:30
 • 16:50
 • 18:15
 • 19:40
 • 20:40
 • 21:10

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:15
 • 18:30

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:20
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:30
 • 15:10
 • 16:40
 • 18:45
 • 19:50
 • 21:50

Logan (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 17:15

Kim Đồng

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:10
 • 12:20
 • 18:10
 • 22:10

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:50
 • 12:00
 • 16:00
 • 18:10
 • 20:10

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 14:20
 • 16:30
 • 18:30

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 14:10
 • 16:10
 • 20:20
 • 22:10

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 12:00
 • 14:00
 • 20:00

Lotte Cinema Hà Đông

Lavender (C16) (2D/Digital)

 • 11:10

Săn Lùng Báu Vật Cổ - Blood, Sand & Gold (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 13:35
 • 21:05

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 09:30
 • 14:10

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 11:35
 • 15:20
 • 19:05

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 09:25
 • 16:25
 • 21:00

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 16:30
 • 18:50

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:40
 • 11:25
 • 14:30
 • 16:15
 • 19:20
 • 21:05
 • 21:45

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 14:45
 • 19:10

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 09:45
 • 13:50
 • 14:35
 • 18:40
 • 19:25
 • 21:50

Logan (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 20:50

Lotte Cinema Landmark

Lavender (C16) (2D/Digital)

 • 15:50
 • 17:40

Săn Lùng Báu Vật Cổ - Blood, Sand & Gold (C16) (2D/Digital)

 • 10:05
 • 14:00

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 11:10
 • 15:20

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:30
 • 22:10

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 11:30
 • 14:00
 • 17:40

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:05
 • 11:35
 • 14:05
 • 16:35
 • 19:05

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:30
 • 14:10
 • 16:30
 • 22:20

Lotte Cinema Thăng Long

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 09:15
 • 13:20

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:40
 • 14:20
 • 16:40
 • 19:00

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 11:05
 • 15:10

Mầm Sống Hiểm Họa - Life (C18) (2D/Digital)

 • 08:50

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 11:25
 • 13:50
 • 16:15
 • 18:40
 • 19:15
 • 21:05

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:40
 • 15:00
 • 19:20

Platinum - The Garden Shopping Center

Ngôi Nhà Phố Quỷ - From A House On Willow Street (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 18:45

Power Rangers (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:15
 • 12:30
 • 14:45
 • 17:00
 • 19:15
 • 21:30

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta - The Space Between Us (2D/Digital/3D)

 • 10:20
 • 12:30
 • 17:00
 • 19:10

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:35
 • 13:00
 • 14:40
 • 15:25
 • 17:50
 • 20:15
 • 21:20

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 14:40
 • 19:00

Quyển Sổ Tử Thần - Death Note (C16) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 16:15
 • 20:30

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:15
 • 12:25
 • 14:35
 • 16:45
 • 18:55
 • 21:10

Logan (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 12:10
 • 16:25
 • 20:45

Rạp Tháng 8

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 14:35
 • 19:40

Quyển Sổ Tử Thần - Death Note (C16) (2D/Digital)

 • 09:30

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 11:00
 • 13:20
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:15

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:45
 • 10:45
 • 11:45
 • 12:50
 • 13:50
 • 14:50
 • 15:50
 • 16:50
 • 17:55
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00

TTCP - Quốc Gia

Dạ Cổ Hoài Lang (2D/Digital)

 • 09:25
 • 10:05
 • 11:40
 • 13:15
 • 14:50
 • 16:25
 • 18:00
 • 19:35
 • 21:10

Ngôi Nhà Phố Quỷ - From A House On Willow Street (C18) (2D/Digital)

 • 11:50
 • 15:00
 • 20:00
 • 23:20

Người Đẹp Và Quái Vật (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:20
 • 09:50
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:10
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:40
 • 20:40
 • 21:50
 • 22:50

Cô Dâu Ma - Bride (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 13:15
 • 16:40
 • 18:10
 • 23:10

Kong: Đảo Đầu Lâu (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 09:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00
 • 22:30
 • 23:00
 • 23:30

Logan (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:45
 • 12:10
 • 14:35
 • 17:00
 • 19:25
 • 21:50