LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 24/04/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 19:15

Thám Tử Lừng Danh Conan Episode One: Ngày Thám Tử Bị Teo Nhỏ (C13) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 20:35
 • 23:00

Cô Gái Và Gã Khổng Lồ - Colossal (C16) (2D/3D)

 • 18:35
 • 22:25

Hiệu Ứng Bóng Ma - The Shadow Effect (C18) (2D/Digital)

 • 09:15

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00
 • 22:30

Nhóc Trùm - The Boss Baby (2D/Digital)

 • 14:45

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Fafim Cinema

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 19:40
 • 21:20

Cô Gái Và Gã Khổng Lồ - Colossal (C16) (2D/3D)

 • 11:25
 • 13:30
 • 17:00
 • 18:55
 • 20:55

Nhóc Trùm - The Boss Baby (2D/Digital)

 • 09:40
 • 15:15

Galaxy - Mipec Long Biên

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:10
 • 15:45
 • 17:30
 • 19:20
 • 21:00
 • 22:00

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 19:10
 • 20:15

Cô Gái Và Gã Khổng Lồ - Colossal (C16) (2D/3D)

 • 11:30
 • 13:45
 • 22:15

Thám Tử Lừng Danh Conan Episode One: Ngày Thám Tử Bị Teo Nhỏ (C13) (2D/Digital)

 • 15:00
 • 17:45

Trò Chơi Hủy Diệt - MindGamers (C18) (2D/3D)

 • 10:15
 • 16:00

Hiệu Ứng Bóng Ma - The Shadow Effect (C18) (2D/Digital)

 • 12:00

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:20
 • 10:00
 • 10:45
 • 11:45
 • 12:30
 • 13:15
 • 14:00
 • 14:50
 • 15:40
 • 16:30
 • 17:20
 • 18:00
 • 19:00
 • 19:30
 • 19:50
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00

Trốn Thoát - Get Out (C18) (2D/Digital)

 • 17:10

Nhóc Trùm - The Boss Baby (2D/Digital)

 • 09:30
 • 12:15
 • 13:30
 • 15:20
 • 16:45
 • 18:30

Kim Đồng

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 20:20

Cô Gái Và Gã Khổng Lồ - Colossal (C16) (2D/3D)

 • 10:30
 • 12:10
 • 14:30
 • 18:00
 • 20:00

Trò Chơi Hủy Diệt - MindGamers (C18) (2D/3D)

 • 08:00
 • 12:30
 • 14:40
 • 18:40
 • 22:10

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:20
 • 09:50
 • 12:20
 • 14:10
 • 16:20
 • 18:10
 • 20:30
 • 22:00

Nhóc Trùm - The Boss Baby (2D/Digital)

 • 10:40
 • 16:30

Lotte Cinema Hà Đông

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 21:30

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 21:10

Hiệu Ứng Bóng Ma - The Shadow Effect (C18) (2D/Digital)

 • 21:00

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 21:25
 • 21:55

Lotte Cinema Landmark

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 20:45
 • 22:25

Trò Chơi Hủy Diệt - MindGamers (C18) (2D/3D)

 • 21:40

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 21:30
 • 22:00

Lotte Cinema Thăng Long

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 21:25

Trò Chơi Hủy Diệt - MindGamers (C18) (2D/3D)

 • 21:40

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 21:30
 • 22:10

Platinum - The Garden Shopping Center

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:00
 • 12:40
 • 14:20
 • 16:00
 • 17:40
 • 19:20
 • 21:00

Cô Gái Và Gã Khổng Lồ - Colossal (C16) (2D/3D)

 • 10:50
 • 12:50
 • 16:50
 • 18:50
 • 20:50

Thám Tử Lừng Danh Conan Episode One: Ngày Thám Tử Bị Teo Nhỏ (C13) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 17:10
 • 21:10

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:15
 • 10:20
 • 11:00
 • 11:40
 • 12:45
 • 13:25
 • 14:05
 • 15:15
 • 15:50
 • 16:30
 • 17:45
 • 18:15
 • 18:55
 • 20:15
 • 20:40
 • 21:20

Nhóc Trùm - The Boss Baby (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:15
 • 14:50
 • 15:10
 • 19:05

Rạp Tháng 8

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:10
 • 15:50
 • 19:10
 • 20:45

Hiệu Ứng Bóng Ma - The Shadow Effect (C18) (2D/Digital)

 • 12:30
 • 17:30

Trò Chơi Hủy Diệt - MindGamers (C18) (2D/3D)

 • 09:00
 • 10:45
 • 14:30
 • 18:15
 • 21:45

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:15
 • 10:20
 • 11:30
 • 12:40
 • 13:45
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:25
 • 18:15
 • 19:50
 • 20:30
 • 21:20

Nhóc Trùm - The Boss Baby (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:40
 • 16:20
 • 18:00
 • 19:40

TTCP - Quốc Gia

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:50
 • 16:20
 • 18:15
 • 21:35
 • 23:20

Cô Gái Và Gã Khổng Lồ - Colossal (C16) (2D/3D)

 • 13:30
 • 17:10

Hiệu Ứng Bóng Ma - The Shadow Effect (C18) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:20
 • 18:15

Thám Tử Lừng Danh Conan Episode One: Ngày Thám Tử Bị Teo Nhỏ (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 20:50

Trò Chơi Hủy Diệt - MindGamers (C18) (2D/3D)

 • 11:45
 • 15:25
 • 19:05
 • 22:35

Ma & Chiếc Đồng Hồ - Brain On Fire (C16) (2D/Digital)

 • 15:05
 • 18:05
 • 20:00

Fast 8 - The Fate And The Furious (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 09:20
 • 09:30
 • 09:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:20
 • 11:40
 • 12:00
 • 12:20
 • 12:40
 • 13:00
 • 13:35
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:55
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:40
 • 21:00
 • 21:20
 • 21:40
 • 22:00
 • 22:15
 • 22:20
 • 22:50
 • 23:00
 • 23:20

Nhóc Trùm - The Boss Baby (2D/Digital)

 • 09:00
 • 09:40
 • 11:20
 • 11:45
 • 13:20
 • 14:40
 • 16:20
 • 16:40
 • 18:00
 • 19:40
 • 21:20