LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 24/09/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 15:15
 • 16:00
 • 16:45
 • 17:45

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 16:20

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 17:20
 • 22:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 15:35

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 18:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 15:00

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 23:55

Fafim Cinema

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:55
 • 12:30
 • 15:05
 • 18:00
 • 20:35

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 12:10
 • 16:30
 • 20:45

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 14:10
 • 18:25
 • 20:20

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 13:55
 • 16:05
 • 18:10

Galaxy - Mipec Long Biên

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:20
 • 10:30
 • 11:30
 • 12:30
 • 13:15
 • 13:50
 • 14:30
 • 15:15
 • 16:00
 • 16:45
 • 18:00
 • 18:40
 • 19:20
 • 20:10
 • 20:40
 • 21:10
 • 21:50

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 12:15
 • 14:00
 • 17:10
 • 18:30

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 10:45

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 10:15

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 16:30
 • 18:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:15
 • 16:15
 • 18:50
 • 19:50
 • 20:50
 • 21:30

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 22:15

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 15:30
 • 18:15

Kim Đồng

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:50
 • 14:00
 • 20:00
 • 21:30
 • 22:30

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:20
 • 14:10
 • 16:30
 • 19:50

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 12:00
 • 18:00

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 16:00
 • 18:10

Lotte Cinema Hà Đông

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:45
 • 12:45
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:15
 • 18:15
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:45
 • 13:40
 • 15:35
 • 17:30
 • 19:25
 • 21:20

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 15:05
 • 21:05

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:35
 • 16:15
 • 18:10

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:15
 • 13:10
 • 17:15
 • 19:10

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 12:10
 • 14:35
 • 17:00
 • 19:25
 • 21:50

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 11:25
 • 14:00
 • 16:35
 • 19:10
 • 21:45

Lotte Cinema Landmark

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:20
 • 09:00
 • 11:05
 • 13:50
 • 14:20
 • 16:35
 • 17:05
 • 19:50
 • 21:55

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:10
 • 13:10
 • 15:10
 • 22:10

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:35

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:35
 • 17:50

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 14:05
 • 16:05
 • 18:05
 • 22:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 17:10
 • 22:35

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 21:55

Lotte Cinema Thăng Long

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:35
 • 17:50
 • 22:25

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 14:45
 • 16:40

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:40
 • 11:20
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:10
 • 16:40
 • 19:20
 • 19:45
 • 20:35
 • 22:00

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 12:45
 • 18:35

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 15:35
 • 19:50

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 13:15
 • 17:30
 • 21:45

Platinum - The Garden Shopping Center

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:15
 • 09:45
 • 10:30
 • 12:20
 • 13:10
 • 15:00
 • 15:30
 • 15:50
 • 17:40
 • 18:05
 • 18:30
 • 20:15
 • 20:40
 • 21:10

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 11:25
 • 15:00
 • 20:30

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 14:15
 • 20:45

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 13:15
 • 18:40

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:40
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:40
 • 21:00

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 12:05
 • 16:20
 • 18:30

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 11:50
 • 13:40
 • 16:50

Rạp Tháng 8

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:15
 • 10:30
 • 11:45
 • 13:00
 • 14:15
 • 15:30
 • 16:40
 • 17:50
 • 19:05
 • 20:20

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:50
 • 13:50
 • 15:50
 • 18:00
 • 20:00

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 11:10
 • 15:10
 • 19:15
 • 21:00

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 12:55
 • 17:00
 • 21:30

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:20
 • 13:40
 • 16:00
 • 18:20
 • 20:40

TTCP - Quốc Gia

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:40
 • 10:25
 • 11:10
 • 12:05
 • 12:50
 • 13:35
 • 14:30
 • 15:15
 • 16:00
 • 16:55
 • 17:40
 • 18:25
 • 19:20
 • 20:05
 • 20:50
 • 21:45
 • 22:30

Amityville: The Awakening - Quỷ Dữ Thức Tỉnh (C18) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 10:10
 • 11:45
 • 13:20
 • 14:55
 • 16:30
 • 18:05
 • 19:40
 • 21:15
 • 22:45
 • 23:15

Sát Thủ Kiểu Mỹ - American Assassin (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:30
 • 13:25
 • 15:20
 • 17:15
 • 19:10
 • 21:05

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 15:15
 • 18:45

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:30
 • 17:00
 • 20:30
 • 22:15

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 10:15
 • 11:30
 • 12:30
 • 13:45
 • 14:45
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:30
 • 21:30
 • 22:45

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 13:25
 • 20:25

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 15:30
 • 19:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 10:10
 • 11:05
 • 12:30
 • 13:25
 • 14:50
 • 15:45
 • 17:10
 • 18:05
 • 19:30
 • 20:25
 • 21:50
 • 22:45

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:40