LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 19/03/2018

Beta Cineplex Mỹ Đình

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 23:00

Beta Cineplex Thanh Xuân

Beta Cineplex Đan Phượng

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu (C16) (2D/Digital)

 • 23:40

Girls 2 - Những Cô Gái Và Găng Tơ (C16) (2D/Digital)

 • 23:40

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 23:20

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 23:45

CGV Aeon Long Biên

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 09:10
 • 10:50
 • 11:40
 • 12:15
 • 13:20
 • 14:10
 • 14:45
 • 15:50
 • 16:40
 • 17:15
 • 18:20
 • 19:10
 • 19:50
 • 20:50
 • 22:15
 • 22:30
 • 23:20

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 17:55
 • 21:35

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 10:45
 • 18:25
 • 20:10

Đêm Chơi Nhớ Đời - Game Night (C18) (2D/Digital)

 • 15:10

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 14:10
 • 19:35

CGV Artemis

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 11:10
 • 12:25
 • 13:35
 • 16:00
 • 18:25
 • 19:25
 • 20:50
 • 21:45
 • 23:55

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 13:30
 • 20:00

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 08:30
 • 14:50

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 10:50

CGV Hà Nội Centerpoint

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 11:15
 • 11:45
 • 12:25
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:40
 • 15:45
 • 16:15
 • 16:55
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:10
 • 20:15
 • 20:45
 • 21:25
 • 22:30
 • 23:40

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 19:30
 • 23:00

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 12:25

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 10:45

CGV Hồ Gươm Plaza

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:30
 • 11:25
 • 12:55
 • 14:15
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:45
 • 18:45
 • 20:10
 • 21:10
 • 22:35

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 16:40
 • 18:35

CGV IPH Hà Nội

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 09:55
 • 10:35
 • 11:45
 • 12:15
 • 12:55
 • 14:35
 • 15:15
 • 16:55
 • 17:35
 • 18:05
 • 19:15
 • 19:55
 • 21:05
 • 21:35
 • 22:15
 • 23:55

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 16:45

Đêm Chơi Nhớ Đời - Game Night (C18) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 17:20

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:55

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 19:40

CGV MIPEC Tower

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:20
 • 12:00
 • 13:20
 • 14:25
 • 16:10
 • 16:50
 • 19:00
 • 20:05
 • 21:05
 • 21:45
 • 22:30
 • 23:30

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 14:10
 • 18:20
 • 20:50

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 11:05
 • 18:35

Đêm Chơi Nhớ Đời - Game Night (C18) (2D/Digital)

 • 12:05
 • 16:15
 • 19:30

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 11:25
 • 15:15

CGV Rice City

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:15
 • 14:35
 • 16:55
 • 18:30
 • 21:20
 • 23:40

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 10:40
 • 13:10

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 21:10

CGV Vincom Center Bà Triệu

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 09:25
 • 10:30
 • 11:15
 • 11:50
 • 12:55
 • 13:40
 • 14:15
 • 15:20
 • 16:05
 • 16:40
 • 17:45
 • 18:30
 • 19:05
 • 20:00
 • 20:25
 • 21:30
 • 22:25
 • 22:50
 • 23:55

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 17:45

Đêm Chơi Nhớ Đời - Game Night (C18) (2D/Digital)

 • 17:10

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 15:15
 • 20:50

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 13:25

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 10:20
 • 10:55
 • 12:45
 • 14:10
 • 15:55
 • 18:20
 • 19:35
 • 21:15
 • 22:30
 • 23:40

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 10:30
 • 16:10
 • 19:40

Fafim Cinema

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 12:00
 • 16:15
 • 18:25
 • 20:35

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 09:55
 • 14:10
 • 18:05

Galaxy - Mipec Long Biên

Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:45
 • 12:00
 • 13:45
 • 15:00
 • 16:15
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:00
 • 21:15
 • 22:15

Tạm Biệt Christopher Robin - Goodbye Christopher Robin (2D/Digital)

 • 12:45
 • 21:45

Luật Quỷ - The Lodgers (C18) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 14:15
 • 18:15

Girls 2 - Những Cô Gái Và Găng Tơ (C16) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 14:45
 • 17:40

Dế Apollo Và Nữ Hoàng - Tall Tales (2D)

 • 10:30
 • 13:15
 • 15:15
 • 19:45

Điệp Vụ Biển Đỏ - Operation Red Sea (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 16:45
 • 21:00

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 11:45
 • 16:30
 • 21:30

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:15
 • 14:30
 • 16:00
 • 17:20
 • 18:30
 • 19:30
 • 20:40
 • 22:00

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 13:30
 • 20:15

Three Billboards - Truy Tìm Công Lý (C16) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 18:50

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 11:00
 • 15:30

Kim Đồng

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:10
 • 18:00

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 10:20
 • 12:30
 • 16:30
 • 20:00

Lotte Cinema Hà Đông

Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:40
 • 14:40
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:20
 • 19:20
 • 20:40
 • 21:40

Girls 2 - Những Cô Gái Và Găng Tơ (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:35
 • 13:25
 • 15:15
 • 17:05
 • 18:55
 • 20:45

Luật Quỷ - The Lodgers (C18) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 16:55

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 09:15
 • 13:45
 • 18:15

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:30
 • 12:15
 • 14:30
 • 16:00
 • 16:45
 • 19:00
 • 20:30
 • 21:15

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:55
 • 21:30

Thám Tử K - Ma Cà Rồng Báo Thù (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:40
 • 15:55
 • 18:10
 • 20:25

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 12:15
 • 18:50

Lotte Cinema Landmark

Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 09:40
 • 11:25
 • 12:05
 • 13:50
 • 14:30
 • 16:15
 • 16:55
 • 18:40
 • 19:20
 • 21:05
 • 21:45

Luật Quỷ - The Lodgers (C18) (2D/Digital)

 • 11:35

Girls 2 - Những Cô Gái Và Găng Tơ (C16) (2D/Digital)

 • 16:15

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:55
 • 20:15

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 14:25
 • 16:50
 • 19:15
 • 21:40

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 11:50
 • 18:10

Thám Tử K - Ma Cà Rồng Báo Thù (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 13:35
 • 16:00
 • 18:25
 • 20:50

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 11:45

Lotte Cinema Thăng Long

Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:40
 • 11:35
 • 13:50
 • 14:55
 • 16:05
 • 17:10
 • 18:20
 • 20:35
 • 21:25

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 08:40
 • 12:55
 • 19:25

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 11:00
 • 13:10
 • 15:20
 • 17:30
 • 19:40
 • 21:50

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 14:10

Thám Tử K - Ma Cà Rồng Báo Thù (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:50
 • 16:10
 • 18:30
 • 20:50

Platinum - The Garden Shopping Center

Rạp Tháng 8

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 12:20
 • 16:20
 • 20:45

TTCP - Quốc Gia

Nếp Gấp Thời Gian - A Wrinkle In Time (2D/Digital)

 • 14:05
 • 18:00
 • 21:50

Tháng Năm Rực Rỡ ( C16) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 10:25
 • 11:30
 • 12:30
 • 13:35
 • 14:35
 • 15:40
 • 16:40
 • 17:45
 • 18:45
 • 19:50
 • 20:50
 • 21:55
 • 22:55

Dinh Thự Winchester (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:40
 • 16:20
 • 18:00
 • 19:40
 • 21:20
 • 23:10

Three Billboards - Truy Tìm Công Lý (C16) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 15:25
 • 20:40

Bước Chân An Lạc - Walk With Me (2D/Digital)

 • 12:50
 • 17:40

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 10:40
 • 13:00
 • 15:20
 • 17:40
 • 20:05
 • 22:25

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:40
 • 16:20
 • 19:40
 • 21:20

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 14:30
 • 18:00
 • 21:30

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 12:50
 • 16:20
 • 19:50
 • 23:20