LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 19/02/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Oan Hồn Báo Thù - Poignant (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 12:25
 • 19:55
 • 22:25

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:05
 • 14:10
 • 18:15
 • 19:45
 • 22:15

Tách Biệt - Split (C16) (2D/Digital)

 • 13:35
 • 17:15
 • 19:30
 • 21:45

Ông Trùm - Master (C16) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 15:50

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 13:15
 • 15:25
 • 17:35
 • 21:45

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 08:30
 • 18:00

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 12:45
 • 15:30
 • 18:30
 • 21:50

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:35
 • 13:15
 • 17:45
 • 20:05

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 10:25

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 12:00

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 22:40

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 22:30

CGV Aeon Long Biên

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 11:00
 • 13:35
 • 15:40
 • 18:30
 • 20:15
 • 21:15
 • 22:40

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:15
 • 12:30
 • 13:25
 • 16:15
 • 17:35
 • 19:05

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:20
 • 12:40
 • 15:05
 • 17:10
 • 19:50
 • 22:05

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:10
 • 10:10
 • 12:45
 • 15:10
 • 17:40

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 08:25
 • 10:50
 • 13:15
 • 15:40
 • 18:05
 • 20:30
 • 22:55

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 14:05

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 08:35
 • 14:50
 • 16:35
 • 19:00
 • 20:45
 • 23:00

CGV Hồ Gươm Plaza

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 13:35
 • 15:40
 • 19:00
 • 20:00
 • 22:00

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 08:20
 • 10:30
 • 17:15

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 12:25
 • 14:50
 • 17:35
 • 20:50
 • 22:40

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 16:00
 • 18:30
 • 23:10

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:10
 • 12:45
 • 20:20
 • 22:20
 • 23:10

CGV IPH Hà Nội

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 10:55
 • 13:15
 • 15:35
 • 17:55
 • 20:15
 • 22:35
 • 23:00

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 08:05
 • 10:15
 • 14:50
 • 17:00

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:25
 • 11:10
 • 12:50
 • 13:40
 • 15:15
 • 17:40
 • 19:10
 • 20:05
 • 22:30

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:15
 • 10:40
 • 13:05
 • 15:30
 • 17:55
 • 20:20
 • 22:45

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 11:10
 • 13:30
 • 15:50
 • 18:10
 • 20:30
 • 22:50

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 12:25

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 08:55

CGV MIPEC Tower

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:55
 • 13:50
 • 16:15
 • 21:15
 • 23:40

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 08:15
 • 10:10
 • 11:05
 • 12:20
 • 19:20

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:25
 • 15:15
 • 18:50
 • 23:20

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:55
 • 13:20
 • 15:45
 • 18:10
 • 20:35
 • 23:05

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 14:15
 • 16:30
 • 21:35
 • 23:50

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 16:45
 • 19:05

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 08:20
 • 14:30

CGV Rice City

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:40
 • 20:40

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:10
 • 12:40
 • 21:10
 • 23:55

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 12:30
 • 14:15
 • 16:50
 • 19:05
 • 20:55
 • 23:45

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 12:20
 • 16:55
 • 19:50

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:10
 • 16:30

CGV Vincom Center Bà Triệu

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 08:25
 • 10:25
 • 12:50
 • 15:15
 • 17:40
 • 20:05
 • 22:30

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:00
 • 12:25
 • 14:30
 • 16:50
 • 19:00

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 10:30
 • 13:05
 • 14:50
 • 17:50
 • 20:15
 • 22:40

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:25
 • 10:45
 • 13:15
 • 15:40
 • 16:40
 • 18:05
 • 19:00
 • 20:30
 • 22:55

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 15:30

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 08:15
 • 10:15
 • 14:35

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 12:00
 • 12:45
 • 15:50
 • 16:40
 • 21:20
 • 23:05

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 09:45
 • 13:15
 • 16:25
 • 18:40
 • 20:55

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 13:25
 • 15:20
 • 18:15
 • 22:40

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:20
 • 15:10
 • 17:50
 • 20:00
 • 22:30

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 10:50
 • 13:00
 • 17:35
 • 20:15
 • 23:45

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 14:00
 • 23:10

Fafim Cinema

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:35
 • 13:30
 • 15:20
 • 19:05
 • 21:00

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:20
 • 14:25
 • 16:30
 • 18:45
 • 20:50

Galaxy - Mipec Long Biên

Tách Biệt - Split (C16) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 17:10
 • 19:00
 • 21:40

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:40
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:15
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:20
 • 22:00

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:30
 • 13:45
 • 16:15
 • 18:20
 • 20:10
 • 22:10

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 15:45

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 17:45
 • 21:00

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:30
 • 14:20
 • 16:50
 • 20:00
 • 21:15

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:15
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:45
 • 22:15

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:45
 • 14:45
 • 16:00
 • 19:30
 • 21:30

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:15

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 09:45
 • 13:30
 • 18:10

Kim Đồng

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:00
 • 14:20
 • 16:10
 • 20:20

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 12:20
 • 16:00
 • 18:00
 • 22:20

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:00
 • 14:00
 • 20:00
 • 22:10

Platinum - The Garden Shopping Center

Tách Biệt - Split (C16) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 12:35
 • 14:45
 • 17:00
 • 19:10
 • 21:20

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:20
 • 14:10
 • 16:00
 • 17:50
 • 19:40
 • 21:30

Ông Trùm - Master (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:40
 • 21:00

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 12:35
 • 16:40
 • 20:45

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 14:35
 • 18:40

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:20
 • 12:35
 • 14:50
 • 17:05
 • 19:20
 • 21:35

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:50
 • 14:05
 • 17:15
 • 17:55
 • 19:05
 • 21:45

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 12:05
 • 15:55
 • 19:45

Platinum - Vincom Long Biên

Tách Biệt - Split (C16) (2D/Digital)

 • 11:50
 • 13:30
 • 16:05
 • 17:30
 • 20:30

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:40
 • 15:40
 • 19:40
 • 21:30

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 15:30
 • 19:20

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 14:00
 • 18:20

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 12:15
 • 16:35
 • 20:55

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 13:40
 • 17:30
 • 21:20

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 14:30
 • 18:50

Platinum - Vincom Royal City

Tách Biệt - Split (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 12:00
 • 14:10
 • 16:20
 • 18:30
 • 20:40

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:10
 • 14:00
 • 15:50
 • 17:40
 • 19:30
 • 21:20

Ông Trùm - Master (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 13:15
 • 15:50
 • 18:25
 • 21:00

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:30
 • 14:30
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:15
 • 20:20

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:10
 • 14:10
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:10

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 12:15
 • 14:30
 • 16:45
 • 19:00
 • 21:15

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 13:10
 • 15:10
 • 17:10
 • 19:10
 • 21:10

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 16:10
 • 18:15

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 12:50
 • 16:50
 • 20:50

Kung-Fu Yoga (C13) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:50
 • 18:50

Platinum - Vincom Times City

Ông Trùm - Master (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 13:15
 • 15:50
 • 18:25
 • 21:00

Tách Biệt - Split (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 12:00
 • 14:10
 • 16:20
 • 18:30
 • 20:40

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:10
 • 14:00
 • 15:50
 • 17:40
 • 19:30
 • 21:20

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:30
 • 14:30
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:15
 • 20:20

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:10
 • 14:10
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:10

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 12:15
 • 14:30
 • 16:45
 • 19:00
 • 21:15

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 13:10
 • 15:10
 • 17:10
 • 19:10
 • 21:10

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 16:10
 • 18:15

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 12:50
 • 16:50
 • 20:50

Kung-Fu Yoga (C13) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:50
 • 18:50

TTCP - Quốc Gia

Tách Biệt - Split (C16) (2D/Digital)

 • 13:30
 • 18:05
 • 22:40

49 Ngày 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 12:45
 • 16:10
 • 19:35
 • 21:50
 • 23:00

Ông Trùm - Master (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 15:35
 • 20:10
 • 22:25

Oan Hồn Báo Thù - Poignant (C16) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 14:30
 • 17:55
 • 21:20
 • 22:50

Vùng Đất Qủy Dữ - Hồi Cuối (C18) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:10
 • 14:00
 • 15:50
 • 17:40
 • 19:30
 • 21:20
 • 23:10

Câu Chuyện Lego: Batman (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:40
 • 17:20
 • 18:10
 • 21:00

50 Sắc Thái: Đen - Fifty Shades Darker (C18) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:25
 • 13:20
 • 15:15
 • 17:10
 • 19:05
 • 21:00
 • 22:55

Sát Thủ John Wick 2 (C18) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:10
 • 12:15
 • 14:20
 • 16:25
 • 18:30
 • 20:35
 • 22:40

Vòng Tròn Tử Thần - Rings (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:00
 • 12:45
 • 14:30
 • 16:15
 • 18:00
 • 19:45
 • 21:30
 • 23:15

Bạn Gái Tôi Là Sếp (C13) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 14:15
 • 18:20
 • 22:45

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:00
 • 13:40
 • 17:20
 • 20:50

Phản Đòn - xXx: Return of Xander Cage (C16) (2D/3D/Digital)

 • 09:10
 • 09:50
 • 11:40
 • 13:30
 • 15:20
 • 17:10
 • 19:00
 • 20:55
 • 22:45

Kung-Fu Yoga (C13) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:40
 • 13:30
 • 15:20
 • 17:10
 • 19:00
 • 20:50
 • 22:40