LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 23/11/2017

CGV Thùy Dương Plaza

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 09:00
 • 10:30
 • 11:30
 • 11:45
 • 12:45
 • 13:00
 • 14:00
 • 14:15
 • 14:45
 • 15:15
 • 15:30
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:15
 • 17:45
 • 18:00
 • 18:15
 • 19:00
 • 19:15
 • 19:45
 • 20:15
 • 20:30
 • 20:45
 • 21:30
 • 21:45
 • 22:15
 • 22:45
 • 23:00

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 15:45
 • 21:30

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:30
 • 23:15

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:25
 • 13:40
 • 17:00
 • 18:00
 • 20:05
 • 22:15

Pokémon: Tớ Chọn Cậu - Pokémon: I Choose You (2D/Digital)

 • 08:15
 • 10:30

Thor: Tận Thế Ragnarok (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:05

Lotte Cinema Hải Phòng

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:40
 • 09:25
 • 10:45
 • 11:05
 • 11:50
 • 13:30
 • 14:15
 • 15:55
 • 16:40
 • 17:40
 • 18:20
 • 19:05
 • 20:05
 • 20:45
 • 21:30

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:30
 • 13:10
 • 14:15
 • 15:00
 • 18:00
 • 19:50
 • 21:40

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 13:10
 • 15:25

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 12:20
 • 16:05

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:05
 • 16:50
 • 18:55
 • 21:00