LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 22/09/2017

Lotte Cinema Hải Phòng

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 11:50
 • 14:40
 • 17:30
 • 19:30
 • 20:20

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:15

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:45
 • 11:10
 • 13:25
 • 18:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 15:25
 • 20:00

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:50
 • 21:15

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 13:10
 • 15:45
 • 18:20
 • 20:55

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 15:35