LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 22/09/2017

BHD Star Bitexco

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 23:35

BHD Star Vincom 3/2

BHD Star Vincom Lê Văn Việt

BHD Star Vincom Quang Trung

BHD Star Vincom Thảo Điền

BHD Star ‎Phạm Hùng

CineStar Hai Bà Trưng

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:55
 • 10:10
 • 11:45
 • 13:00
 • 14:35
 • 15:50
 • 17:25
 • 18:40
 • 20:15
 • 21:30
 • 23:05

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 20:00
 • 22:05

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 13:25
 • 18:00
 • 20:45

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 13:10
 • 15:45
 • 18:20
 • 20:55
 • 23:30

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 10:50
 • 15:25
 • 22:45

CineStar Quốc Thanh

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:05
 • 10:30
 • 11:55
 • 13:20
 • 14:45
 • 16:10
 • 17:35
 • 19:00
 • 20:25
 • 21:50
 • 23:15

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:40
 • 22:00
 • 23:59

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:25
 • 12:05
 • 14:05
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • 21:45
 • 23:45

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:55
 • 11:50
 • 12:30
 • 14:25
 • 15:05
 • 17:00
 • 17:45
 • 20:20
 • 22:55

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 15:15
 • 19:55
 • 22:35

DDC - Đống Đa

Galaxy - Kinh Dương Vương

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:00
 • 12:00
 • 14:45
 • 16:15
 • 17:15
 • 18:45
 • 19:45
 • 20:45
 • 21:15
 • 22:00

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 12:15
 • 22:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:15
 • 13:45
 • 14:30
 • 17:00
 • 18:15
 • 19:30
 • 21:00

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 16:00
 • 22:15

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:30
 • 11:30
 • 13:15
 • 14:00
 • 15:45
 • 16:45
 • 18:30
 • 19:15
 • 21:45

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai (C18) (2D/Digital)

 • 15:30

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:15
 • 14:15
 • 20:15

Galaxy - Nguyễn Du

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:15
 • 10:35
 • 11:40
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:55
 • 16:50
 • 18:35
 • 19:25
 • 21:15
 • 22:00

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 15:50
 • 17:45
 • 22:05

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:45
 • 14:10
 • 16:35
 • 19:00
 • 22:15

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:50
 • 18:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 15:30
 • 19:35
 • 21:30

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 14:05

Galaxy - Phạm Văn Chí

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:40
 • 10:40
 • 12:30
 • 13:30
 • 15:20
 • 16:20
 • 18:10
 • 19:10
 • 21:00
 • 22:00

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:20
 • 13:20
 • 15:15
 • 17:10
 • 19:15
 • 21:20

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 13:40
 • 16:20
 • 19:00
 • 21:40

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 15:50
 • 20:25

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 13:15
 • 16:00
 • 18:45
 • 21:30

Gia Đình Là Tất Cả - Happy Family (2D/Digital)

 • 15:55

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:55
 • 13:55
 • 20:00

Galaxy - Quang Trung

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:25
 • 12:35
 • 14:00
 • 15:10
 • 16:35
 • 18:10
 • 19:10
 • 20:00
 • 20:45
 • 21:45

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 14:15
 • 17:45
 • 20:10
 • 22:30

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 09:30
 • 10:50
 • 12:00
 • 13:20
 • 15:45
 • 18:25
 • 19:35
 • 20:50
 • 22:00

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 11:35
 • 16:05
 • 18:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 11:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai (C18) (2D/Digital)

 • 14:25

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:45
 • 13:45
 • 16:40
 • 18:15

Galaxy - Tân Bình

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:35
 • 11:10
 • 12:05
 • 14:00
 • 15:40
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:35
 • 22:00

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 12:10
 • 13:50
 • 16:10
 • 20:10
 • 22:35

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:25
 • 13:45
 • 16:35
 • 19:40
 • 21:50

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 14:40
 • 18:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 15:05
 • 16:50
 • 19:20
 • 22:05

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:25
 • 13:15
 • 18:15

Galaxy - Trung Chánh

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:30
 • 12:00
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:15
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:40
 • 21:30

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 18:15
 • 20:15
 • 22:15

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:00
 • 12:40
 • 14:45
 • 17:00
 • 19:00
 • 20:10
 • 21:25

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 16:00
 • 22:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:10
 • 21:45

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 13:35
 • 17:20
 • 19:30

Lotte Cinema Cantavil

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:55
 • 12:35
 • 15:15
 • 17:55
 • 19:05
 • 19:45
 • 20:35
 • 21:05

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:50
 • 21:40

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:10
 • 13:10
 • 15:10
 • 17:10
 • 19:10
 • 21:10

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 12:55
 • 15:05
 • 17:30
 • 19:30
 • 21:40

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 14:40
 • 18:25

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:05
 • 16:50

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:25
 • 13:50
 • 16:15
 • 18:40
 • 20:35

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:00
 • 12:45
 • 14:30
 • 16:15
 • 18:00

Lotte Cinema Cộng Hòa

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:00
 • 16:10
 • 18:45
 • 20:30
 • 21:20

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:15

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 14:05
 • 16:00
 • 17:55
 • 19:50
 • 21:45

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 13:00
 • 15:30
 • 18:00
 • 21:00

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 15:00
 • 21:10

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:50
 • 17:15

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:25
 • 13:40
 • 14:40
 • 18:50
 • 21:20

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 08:50
 • 13:05
 • 17:20

Lotte Cinema Diamond

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 14:05
 • 21:05

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 14:25
 • 18:40
 • 21:10

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 22:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:30
 • 21:00

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 16:50

Lotte Cinema Gò Vấp

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:30
 • 10:20
 • 11:10
 • 13:50
 • 14:15
 • 15:30
 • 16:30
 • 19:10
 • 19:30
 • 20:40
 • 21:50

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:50
 • 21:30

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 11:35
 • 14:05
 • 16:00
 • 17:35
 • 20:15

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:45
 • 13:00
 • 14:05
 • 16:30
 • 18:10
 • 19:00
 • 21:30

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 22:05

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 18:10
 • 22:15

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 11:35
 • 13:30
 • 19:00
 • 21:45

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:40

Lotte Cinema Nam Sài Gòn

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:35
 • 11:35
 • 13:10
 • 14:10
 • 15:45
 • 16:45
 • 18:20
 • 19:20
 • 20:55
 • 21:55

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:45
 • 21:40

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:45
 • 12:40
 • 14:35
 • 16:30
 • 18:25
 • 20:20
 • 22:15

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 12:15
 • 13:35
 • 14:40
 • 17:05
 • 19:30
 • 21:50

Vụ Trộm May Rủi - Logan Lucky (C13) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 11:20

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 08:25
 • 09:55
 • 16:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 14:00
 • 16:35
 • 19:05
 • 21:35

Lotte Cinema Nowzone

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:20
 • 13:00
 • 15:35
 • 16:15
 • 19:50
 • 21:10

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:45

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 12:45
 • 19:55

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 13:00
 • 15:15
 • 17:30
 • 21:40

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 16:20
 • 21:45

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:55
 • 18:50

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 11:15

Lotte Cinema Phú Thọ

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:15
 • 19:00
 • 20:30

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 21:00

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 16:15
 • 21:40

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:20
 • 13:50
 • 14:25
 • 18:05
 • 20:20

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 12:45
 • 18:40

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:30
 • 16:00
 • 18:30

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:10

Lotte Cinema Thủ Đức

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:20
 • 13:00
 • 15:40
 • 18:20
 • 19:00
 • 19:40
 • 21:00
 • 21:40

Tao Không Xa Mày (C16) (2D/Digital)

 • 19:25

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 10:05
 • 11:55
 • 16:10
 • 18:00
 • 22:15

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 13:45
 • 15:30
 • 19:50

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 13:50
 • 18:00

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 14:00
 • 16:30
 • 21:20

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 12:10

Mega GS Cao Thắng