LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 23/11/2017

Lotte Cinema Nha Trang

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:40
 • 09:30
 • 10:50
 • 11:40
 • 13:00
 • 15:10
 • 17:20
 • 19:20
 • 19:30
 • 21:40

Khách Sạn Ma - Haunted Hotel (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 11:50
 • 13:30
 • 15:10
 • 17:40
 • 18:40
 • 20:20
 • 21:30
 • 22:00

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:10
 • 13:00
 • 13:50
 • 14:50
 • 15:45
 • 16:40
 • 18:30
 • 20:20
 • 22:10

Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh (C13) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 17:00

Platinum - Nha Trang Center

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:25
 • 11:45
 • 13:15
 • 14:05
 • 16:20
 • 18:35
 • 20:50

Ngọn Núi Giữa Hai Ta - The Mountain Between Us (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 15:30
 • 19:30

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:20
 • 13:10
 • 15:05
 • 17:00
 • 18:50
 • 20:40
 • 21:30

Hiểm Họa Rừng Chết - Jungle (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 17:30