LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 22/09/2017

Lotte Cinema Nha Trang

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 19:00
 • 21:30

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 09:20
 • 13:25
 • 16:30
 • 17:30
 • 19:20

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 14:15
 • 15:10
 • 17:20
 • 20:00
 • 21:10

Mồi Cá Mập - Shark Terror (C16) (2D/Digital)

 • 22:15

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 13:10

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 15:35

Platinum - Nha Trang Center

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:35
 • 15:15
 • 17:45
 • 20:15
 • 21:10

Chí Phèo Ngoại Truyện (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 12:45
 • 16:15
 • 18:00

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:10
 • 18:50
 • 21:30

IT: Chú Hề Ma Quái (C18) (2D/Digital)

 • 14:00
 • 16:25

Nắng 2 (2D/Digital)

 • 14:30
 • 19:45