LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 26/02/2018

Lotte Cinema Nha Trang

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:10
 • 09:00
 • 10:50
 • 11:30
 • 13:20
 • 15:30
 • 15:50
 • 18:00
 • 19:00
 • 21:30

Ký Ức Chết - Memoir (C16) (2D/Digital)

 • 22:20

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 09:00
 • 10:40
 • 12:30
 • 14:20
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:10
 • 20:30
 • 22:00

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:10
 • 11:50
 • 13:30
 • 14:00
 • 15:10
 • 15:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 18:40
 • 20:20
 • 22:00

Platinum - Nha Trang Center

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:55
 • 16:30

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 11:45
 • 15:45