An Giang kiến nghị dời 20.000 hộ dân khỏi vùng sạt lở

An Giang kiến nghị dời 20.000 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Lãnh đạo An Giang cho biết toàn tỉnh có 160 km cảnh báo sạt lở bờ sông, trong đó 30 km nằm trong tình trạng nguy hiểm, uy hiếp hơn 20.000 hộ dân.