Những pha bốc đầu chứng tỏ ‘anh hùng đường phố’ và cái kết đắng

Những pha bốc đầu chứng tỏ ‘anh hùng đường phố’ và cái kết đắng

Không muốn an yên, “đi đến nơi, về đến chốn”, một số thanh niên “chịu chơi”, thích chứng tỏ “anh hùng đường phố” và phải hứng chịu hậu quả xứng đáng.