Sự thật về lý do người Nhật gộp Tết âm vào Tết dương

Đằng sau việc người Nhật gộp Tết âm vào Tết dương là một sự thật không phải ai cũng biết.