Muôn kiểu phản ứng của sao Việt khi xế hộp tiền tỷ bị cẩu đi

Muôn kiểu phản ứng của sao Việt khi xế hộp tiền tỷ bị cẩu đi

Dù có là những người nổi tiếng nhưng nếu vi phạm luật an toàn giao thông thì Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đều xử lý nghiêm minh.