Theo thống kê của The Mysterious World, bộ phù du chính là loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất thế giới. Trung bình bộ phù du chỉ sống được 1 ngày.

1. Bộ Phù du. Tuổi thọ: 1 ngày.

1. Bộ Phù du. Tuổi thọ: 1 ngày.

2. Gastrotricha. Tuổi thọ: 3 ngày.

2. Gastrotricha. Tuổi thọ: 3 ngày.

3. Kiến Drone. Tuổi thọ: 3 tuần.

4. Ruồi nhà. Tuổi thọ: 4 tuần.

4. Ruồi nhà. Tuổi thọ: 4 tuần.

5. Chuồn chuồn ngô. Tuổi thọ: 4 tháng.

5. Chuồn chuồn ngô. Tuổi thọ: 4 tháng.

6. Chuột nhắt. Tuổi thọ: 1 năm.

6. Chuột nhắt. Tuổi thọ: 1 năm.

7. Tắc kè hoa. Tuổi thọ: 1 năm.

7. Tắc kè hoa. Tuổi thọ: 1 năm.

8. Cá ăn muỗi. Tuổi thọ: 2 năm.

8. Cá ăn muỗi. Tuổi thọ: 2 năm.

9. Chuột lang. Tuổi thọ: 4 năm.

9. Chuột lang. Tuổi thọ: 4 năm.

10. Thỏ nhà. Tuổi thọ: 8 năm.

10. Thỏ nhà. Tuổi thọ: 8 năm.

  • Phát hiện chấn động về cá thể cá khổng lồ 70 triệu năm tuổi
  • Cá mú siêu to khổng lồ cắn câu, kéo luôn cần thủ xuống biển
  • Bảo Tuấn / Tiền Phong

    Nguồn: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/10-loai-dong-vat-co-tuoi-tho-ngan-nhat-the-gioi-1307883.tpo