Một trong các hình phạt được dùng với các tội phạm mà không gây thương tích cho họ sẽ là đông lạnh. Hình thức này không gây đau đớn cho tù nhân và nó còn giúp xã hội yên ắng.

Video: The Infographics Show.

  • Rùng mình quái chiêu tra tấn vạc nước sôi khủng khiếp một thời
  • Một nhà tù Philippines có 5.200 tù nhân chết mỗi năm vì quá tải
  • Tuấn Thanh - Tuấn Nguyễn / Tri Thức Trực Tuyến