Theo thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT tại Việt Nam hiện nay có 10 loại bằng lái xe. Tất cả công dân Việt Nam nên biết để có thể chọn học loại bằng đúng với nhu cầu của mình và để tránh vi phạm luật giao thông đường bộ.

1. Bằng lái xe hạng A1

Điều kiện dự thi sách hạch: Người đủ 18 tuổi (phải đủ cả ngày, tháng, năm).

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng A1: Vô thời hạn.

Cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3.

Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

2. Bằng lái xe hạng A2

Điều kiện dự thi sách hạch: Người đủ 18 tuổi (phải đủ cả ngày, tháng, năm).

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng A2: Vô thời hạn.

Cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

3. Bằng lái xe hạng A3

Điều kiện dự thi sách hạch: khi bạn đủ 18 tuổi (phải đủ cả ngày, tháng, năm).

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng A3: Vô thời hạn.

Cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh, bao gồm cả xe lam, xích lô máy và các loại xe quy định cho giấy phép lối xe hạng A1.

4. Bằng lái xe hạng A4

Điều kiện dự thi sách hạch: Người đủ 18 tuổi (phải đủ cả ngày, tháng, năm).

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng A4: 10 năm kể từ ngày cấp.

Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1000 kg.

5. Bằng lái xe hạng B1

Bằng lái xe B1 được phân chia thành 2 loại cho người hành nghề lái xe và không hành nghề lái xe.

Bằng lái xe B1 được phân chia thành 2 loại cho người hành nghề lái xe và không hành nghề lái xe.

Điều kiện dự thi sách hạch: Người đủ 18 tuổi (phải đủ cả ngày, tháng, năm).

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng B1:

- Có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam.

- Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

Bằng lái xe ôtô hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ôtô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

- Ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg - Ôtô dùng cho người khuyết tật.

Bằng lái xe ôtô hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

- Ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

6. Bằng lái xe hạng B2

Điều kiện dự thi sách hạch: Người đủ 18 tuổi (phải đủ cả ngày, tháng, năm).

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng B2: 10 năm kể từ ngày cấp.

Bằng lái xe hạng B2 cấp cho các trường hợp:

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3500 kg.

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

7. Bằng lái xe hạng C

Người lái xe tải cần có bằng lái xe hạng C.

Người lái xe tải cần có bằng lái xe hạng C.

Điều kiện dự thi sách hạch: Người từ 21 tuổi trở lên.

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng C: 5 năm kể từ ngày cấp.

Các trường hợp cấp bằng lái xe hạng C:

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên.

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên.

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

8. Bằng lái xe hạng D

Bằng lái xe hạng D có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Bằng lái xe hạng D có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Điều kiện dự thi sách hạch: Người từ 24 tuổi trở lên. Có ít nhất trên 05 năm hành nghề lái xe, phải có bằng lái hạng B2 hoặc C và 100.000 km lái xe an toàn. Để được nâng dấu lên bằng D, người lái xe phải có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên. Trong trường hợp làm hồ sơ có thể dùng bằng cấp 2 hoặc bằng cấp 3, hoặc bằng ĐH/CĐ.

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe, bằng cấp tương ứng...

Thời hạn bằng lái xe hạng D: 5 năm kể từ ngày cấp.

Loại bằng lái xe này cấp cho các trường hợp:

- Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.

9. Bằng lái xe hạng E

Điều kiện dự thi sách hạch:

- Người từ 24 tuổi trở lên, có ít nhất trên 05 năm hành nghề lái xe, phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

- Có bằng lái hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

- Hoặc bằng lái hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng D: 5 năm kể từ ngày cấp.

Bằng lái xe hạng E cấp cho các trường hợp:

- Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi.

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.

Lưu ý: Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

10. Bằng lái xe hạng F

Điều kiện dự thi sách hạch:

- Người từ 27 tuổi trở lên, có ít nhất trên 05 năm hành nghề lái xe, có 100.000 km lái xe an toàn.

- Đã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe ô tô tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa.

Các giấy tờ hồ sơ: Đơn đăng kí, CMND, giấy khám sức khỏe,...

Thời hạn bằng lái xe hạng D: 5 năm kể từ ngày cấp.

Hạng FD là cấp cao nhất trong tất cả các loại bằng lái xe ở Việt Nam hiện nay.

Hạng FD là cấp cao nhất trong tất cả các loại bằng lái xe ở Việt Nam hiện nay.

Quy định cụ thể trong bằng lái hạng F như sau:

Hạng FB2 cấp cho người lái xe ô tô để lái loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng B2, có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và B2.

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg

- Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Người từ đủ 21 tuổi trở lên được thi giấy phép lái xe hạng FB2.

Hạng FC cấp cho người lái xe ôtô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2.

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên.

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên.

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Người từ đủ 24 tuổi trở lên được thi giấy phép lái xe hạng FC.

Hạng FD cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và FB2.

- Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

- Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên.

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên.

- Người từ đủ 27 tuổi trở lên được thi bằng lái xe hạng FD.