Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt hành chính đối với những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Đây là một trong những nội dung được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chia sẻ mới đây, nhằm trả lời kiến nghị của các cử tri TP Hà Nội liên quan đến việc làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng khi tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có nhiều sai phạm trong thời gian qua để bảo vệ chính đáng cho người dân.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, NHNN cho biết đã thanh tra đột xuất và ban hành kết luận thanh tra về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại 11 ngân hàng.

Dựa vào kết quả thanh tra, NHNN đã ban hành một số quyết định xử phạt hành chính với những ngân hàng vi phạm. Theo đó, việc thanh tra và xử lý có góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật và các rủi ro gây mất an toàn hoạt động, đảm bảo việc chấp hành các quy định trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Thời gian tới, NHNN cho hay sẽ chỉ thị cơ quan thanh tra giám sát trong năm nay phải thanh tra có trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, cơ cấu lại, xử lý nợ xấu và hỗ trợ ngân hàng hoạt động an toàn, đúng pháp luật.

Đồng thời, cơ quan thanh tra giám sát cần cảnh báo kịp thời, xử lý nghiêm vi phạm đối với việc cấp tín dụng của các ngân hàng trong lĩnh vực rủi ro, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, hạch toán lại dự thu.

"NHNN sẽ xử lý nghiêm các ngân hàng để xảy ra các vi phạm đã cảnh báo, ngân hàng chậm khắc phục sai phạm", văn bản trả lời nêu rõ.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế về hoạt động thanh tra theo hướng chặt chẽ và phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Theo quy định hiện hành, các ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp hay để tăng quy mô vốn hoạt động. Các nhà băng cũng không được mua trái phiếu doanh nghiệp để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, các nhà băng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng...