Đã vào viện còn bị đày đọa thêm mới hài...

Lý do tại sao thức ăn ở bệnh viện quá tệ và tầm thường đến mức gây đau đớn là vì tiền. Hay đúng hơn là thiếu nó. Và chúng ta đừng quên một thực tế là thường các bệnh viện thậm chí không làm thức ăn mà họ phục vụ cho bệnh nhân và chính nhân viên; họ mua ở ngoài.

Đã vào viện thì không dám kén cá chọn canh, nhưng nhìn đồ thế này thì ai mà dám bỏ vào miệng.

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 1.

Tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa ấy

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 2.

Bánh này ăn xong chắc tôi ốm thêm mất má ơi

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 3.

Cái này trông còn tử tế xíu

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 4.

Cơm bụi đầu ngõ nhà tôi ăn còn ngon hơn cái của nợ này

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 5.

Cái màu nâu nâu kia là gì thế má...

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 6.

Cơm gà chết đuối chăng?

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 7.

Ốm thật sự anh em ơi

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 8.

Trông khóc một dòng sông luôn

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 9.

Cái này thì đỡ sao đây...

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 10.

Ăn xong tôi còn tụt đường huyết thêm

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 11.

Hình như củ khoai tây còn chưa gọt thì phải

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 12.

Dã man con ngan

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 13.

Khiếp!

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 14.

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 15.

Thực đơn giúp xanh ruột mỗi sớm mai

16 suất cơm bệnh viện được dân mạng đánh giá là chán đời nhất thế giới, ăn vào còn ốm thêm - Ảnh 16.

Bánh kẹp nước mắt!