Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các trường hợp được miễn thi, đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2020. Đó là những trường hợp cụ thể nào? Thủ tục hồ sơ đặc cách thi tốt nghiệp THPT cần những giấy tờ gì?

Theo Thông tư 15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, một số thí sinh sẽ được đặc cách tốt nghiệp mà không phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Miễn thi Ngoại ngữ 

Theo Điều 35, thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT trong các trường hợp sau: 

- Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; 

- Thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang theo học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 8/8/2020 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.

Điểm tối thiểu đối với các môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm; IELTS 4.0 điểm); Tiếng Nga (TORFL cấp độ 1); Tiếng Pháp (TCF (300-400 điểm), DELF B1); Tiếng Trung (HSK cấp độ 3, TOCFL cấp độ 3); Tiếng Đức (Goethe-Zertifikat B1, Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1, Zertifikat B1); Tiếng Nhật (JLPT cấp độ N3).

Miễn tất cả các bài thi

Căn cứ vào Điều 36 của Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh sẽ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu thuộc các trường hợp sau:

- Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GD-ĐT.

- Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên; Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối tượng dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đối tượng dự thi gặp tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Cụ thể:

Thí sinh gặp tai nạn trong buổi thi đầu tiên hoặc trước ngày thi không quá 10 ngày

Đối tượng dự thi này được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi… Với điều kiện: Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Thí sinh gặp tai nạn sau khi đã thi ít nhất một bài thi

Với đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Điều kiện: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

IV. Thủ tục làm hồ sơ đặc cách

 Đối với trường hợp thí sinh gặp tai nạn trong buổi thi đầu tiên hoặc trước ngày thi không quá 10 ngày. Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi; Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Đối với trường hợp thí sinh gặp tai nạn sau khi đã thi ít nhất một bài thi, để làm thủ tục đặc cách, các bạn cần có: Đơn đề nghị xét đặc cách thi tốt nghiệp THPT của thí sinh; Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT: Vì là trường hợp đặc thù nên đối với các vận động viên đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp, cần những giấy tờ, thủ tục sau: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; Các giấy tờ liên quan minh chứng vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Lưu ý: 

Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh ĐKDT chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ;

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

  • Nghỉ hè 3 tháng, Hiệu trưởng trường tư lo thiếu tiền trả lương giáo viên
  • Hà Nội tăng gần 68.000 học sinh năm học mới
  • PV (TH) / Tin Nhanh Online