Tại châu Phi, những người mắc bệnh tạng thường được cho là điềm xấu. Họ không coi đây là một căn bệnh, người dân luôn tin rằng bệnh nhân bạch tạng là phù thủy và sẽ phá hủy cuộc sống.

Tùng Bách (Theo Reuter) / Tin Nhanh Online