Đi bộ vài phút, uống trà xanh, trò chuyện với đồng nghiệp hay chợp mắt 10-20 phút để cơ thể tập trung.

Bạn đã biết cách nào để tập trung sau giờ nghỉ trưa. 

  

TheoWebMD / suckhoe.vnexpress.net