Bộ Y tế vừa đưa ra hướng dẫn sử dụng bảng điểm đánh giá nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong khu công nghiệp với 5 mức độ khác nhau.

Ngày 20/6, 22 quận, huyện, TP Thủ Đức của TP.HCM đã được Bộ Y tế tập huấn trực tuyến về phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế, cho biết tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phải quyết liệt, đặc biệt tại những doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Tại buổi tập huấn, các điểm cầu được hướng dẫn đánh giá nguy cơ trong khu công nghiệp, hướng dẫn sử dụng bảng điểm đánh giá.

Nội dung đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở lao động dựa trên 15 tiêu chí, tổng 300 điểm. Ông Dương Chí Nam yêu cầu các đánh giá phải chi tiết, cụ thể, đúng với tình hình thực tế.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ được phân loại với 5 nhóm nguy cơ lây nhiễm gồm:

- Rất ít nguy cơ: Cơ sở xếp loại ở nhóm dưới hoặc bằng 15% (tương đương 45/300 điểm). Tuy nhiên, vẫn thường xuyên duy trì và đánh giá nhằm đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

- Nguy cơ lây nhiễm thấp: Cơ sở đạt 16-30% (tương đương 46-90 điểm). Cơ sở được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục hạn chế ở chỉ số thành phần cao nhất.

- Nguy cơ lây nhiễm trung bình: Cơ sở đạt 31-51% (tương đương 91-153 điểm). Cơ sở có thể hoạt động với điều kiện phải thường xuyên đánh giá và khắc phục các chỉ số cao nhất.

- Nguy cơ lây nhiễm cao: Cơ sở đạt 51-80% (tương đương 154-240 điểm). Phải có ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ. Nếu không phải tạm dừng hoạt động.

- Nguy cơ lây nhiễm rất cao: 81-100% (tương đương 241-300 điểm). Cơ sở nên dừng hoạt động và thực hiện ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ.

Toàn cảnh buổi tập huấn trực tuyến tại điểm cầu trung tâm UBND TP.HCM và 22 điểm cầu TP Thủ Đức và các quận, huyện. Ảnh: Hoài Thương.

Toàn cảnh buổi tập huấn trực tuyến tại điểm cầu trung tâm UBND TP.HCM và 22 điểm cầu TP Thủ Đức và các quận, huyện. Ảnh: Hoài Thương.

Tại buổi tập huấn, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đã đề nghị UBND TP.HCM tổ chức 100 đoàn kiểm tra, đánh giá tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Dự kiến, bắt đầu từ thứ hai (21/6), 100 đoàn kiểm tra bắt đầu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Trong vòng 3-5 ngày, các đoàn phải đánh giá và hướng dẫn cho những doanh nghiệp có quy mô trên 200 công nhân (khoảng hơn 2.000 cơ sở). Những cơ sở vẫn còn những tồn tại phải tự khắc phục. Đoàn sẽ tái kiểm tra trong vòng một tuần. Những doanh nghiệp có nguy cơ cao, nếu không khắc phục phải tạm dừng hoạt động.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, từ tháng 5, Ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đã triển khai hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trực tuyến dành cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể chủ động tự đánh giá trước, việc này giúp doanh nghiệp chủ động có những phương án ứng phó với dịch bệnh, kịp thời khắc phục hạn chế. Qua thực tế kiểm tra, đoàn sẽ có những đánh giá lại và đề nghị với doanh nghiệp điều chỉnh, khắc phục tồn tại.

  • Việt Nam nhận 500.000 liều vắc xin COVID-19 do Trung Quốc sản xuất: 3 nhóm người được ưu tiên tiêm trước
  • Phương Mai - Hoài Thương / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/5-muc-do-nguy-co-lay-nhiem-ncov-trong-khu-cong-nghiep-post1229385.html