Tám nhân viên y tế chăm sóc cố huyền thoại Diego Maradona đang phải đối diện với án tù ở Argentina.