Trong Thủy Hử, Lương Sơn Bạc có nhiều tướng giỏi, trong đó điển hình là năm ngũ hổ tướng gồm: Quan Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hô Duyên Chước và Trương Thanh. Vậy ai mới là người mạnh nhất?

Bình An (Theo BEAT) / Doanh Nghiệp Việt Nam

Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ai-la-nguoi-manh-nhat-trong-ngu-ho-tuong-cua-luong-son-bac/20200109015134802