Dưới góc nhìn của cư dân mạng, đề Toán năm nay được hài hước thành những bức ảnh chế có tác dụng 'xả stress' sau những giờ thi căng thẳng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nguồn: Tôi yêu Hóa học
N. Thảo / Vietnamnet