Viên quan ở Huế, phụ nữ người Mường ở thị trấn Chợ Bờ, cụ ông trên bờ sông Đà... là loạt ảnh chân dung đặc sắc về người Việt năm 1926 do người Pháp thực hiện.

Chân dung một viên quan ở Huế, Việt Nam năm 1926.

Những người phụ nữ bán nông sản ven đường ở Huế năm 1926.

Những người phụ nữ ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 1926.

Phụ nữ người Mường ở thị trấn Chợ Bờ, Hòa Bình.

Chân dung một nam thanh niên người Mường.

Phụ nữ người Kinh ở thị trấn Chợ Bờ.

Cụ ông trên bờ sông Đà.

Người Thượng ở Tây Nguyên.

Em bé người Thượng.