Không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu mà nam sinh và thầy giáo xảy ra tranh cãi khá gay gắt rồi đánh nhau tay đôi với thầy giáo.

Như Ý / Tin nhanh Online