Trời Hà Nội mưa rét và đây là cách phơi khô đồ cực hiệu quả vừa được khám phá ra. Đúng là "cái khó ló cái khôn".

Nguyễn Trang (TH) / Ngaynay.vn