Ngày 23/9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp và làm gạch) đối với 17 khu vực mỏ trên địa bàn các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng và Tân Yên.

Quang cảnh phiên đấu giá.

Quang cảnh phiên đấu giá.

Dự phiên đấu giá có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo các địa phương có khu vực mỏ đưa ra đấu giá. Có 30 khách hàng là các doanh nghiệp xây dựng, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tham gia đấu giá.

Các khu vực mỏ được đấu giá lần này có 16 khu vực mỏ đất san lấp, 1 khu vực mỏ đất làm gạch. Trong đó huyện Lục Nam có 10 khu vực mỏ; Lạng Giang 5 khu vực mỏ; hai huyện Tân Yên và Yên Dũng mỗi huyện có 1 khu vực mỏ. Hầu hết các khu vực mỏ trên chưa có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản (chỉ có 1 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng).

Các doanh nghiệp bỏ phiếu đấu giá.

Các doanh nghiệp bỏ phiếu đấu giá.

Sau một ngày đấu giá, với 61 hồ sơ tham gia, kết quả 100% khu vực mỏ đã được đấu giá thành công, mức chênh cao nhất so với giá khởi điểm là 35%.

Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tiến hành đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong năm 2020 sẽ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho 32 khu vực mỏ. Trong đó đợt 1 đấu giá 17 khu vực mỏ; đợt 2 đấu giá 15 khu vực mỏ. 

Qua hoạt động đấu giá nhằm tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; bảo đảm nguồn cung đất san lấp mặt bằng, đất sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh.