Là loài có bộ não lớn và rất thông minh, bạch tuộc có thể xoay sở bắt cua trong lồng và thoát ra trước khi bị kéo lên.

  • Video: Kinh hãi cảnh 'cậu ông Trời' giết chết trăn thảm khổng lồ
  • Báo đốm trầy trật không ăn thịt được 'kẻ bố đời'
  • Hoài Phương (Theo BBC) / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-bach-tuoc-lau-ca-an-trom-cua-cua-ngu-dan-post1087434.html