Bài toán cộng trừ đơn giản dành cho học sinh tiểu học nhưng khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi nảy lửa.

Nhiều bài toán cấp 1 nhìn tưởng đơn giản nhưng khiến cả phụ huynh, giáo viên và cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa vẫn không tìm ra đáp án.

Vừa qua mạng xã hội chia sẻ phép tính cộng trừ đơn giản, dành cho học sinh cấp 1. Bài toán gây nhiều tranh cãi do kết quả của người làm và người chấm có sự khác biệt.

Cụ thể bài toán yêu cầu tính nhanh là 66-6+7+23-18+2=? Người làm bài thực hiện quy tắc tính toán từ trái qua phải và cho kết quả là 74. Tuy nhiên người chấm lại đưa ra đáp án khác. Người này đưa ra cách tính đúng của bài toán này bằng cách gộp các số đưa ra kết quả chẵn là 70.

Sự khác biệt trong cách làm bài khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi, cho rằng người chấm tính sai.

Một số cư dân mạng để lại bình luận: "Cô tính sai, phải thực hiện từ trái sang phải, trừ khi có ngoặc mới được gộp như vậy".

"Cô có quyền được gộp nhưng lúc gộp bị sai dấu nên kết quả của cô vẫn sai", tài khoản Thanh Tâm tranh luận.

"Đây là bài tính nhanh mà, yêu cầu tính nhanh nên phải gom những phép toán nào cho ra kết quả nhanh nhất. Tính như cô là đúng rồi", bạn Trần Anh bình luận.

Bên cạnh đó, theo ý kiến của một giáo viên tiểu học, phép toán trên không có nhân chia, phải thực hiện theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Theo bạn, đáp án chính xác là bao nhiêu?