Nồi lẩu phát nổ khi nữ bồi bàn đang giúp khách lấy chiếc bật lửa đánh rơi, khiến hai người bị thương.