Bà Trương Mỹ Lan đã dựng lên một hệ sinh thái gồm hơn 1.000 doanh nghiệp, chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên pháp nhân.

<img data-cke-saved-src="https://cms.tintuc.vn/upload/images2/2023/11/20/1700461563011-info-17004460794381033407904.png" src="https://cms.tintuc.vn/upload/images2/2023/11/20/1700461563011-info-17004460794381033407904.png" id="img_650880840429223936" w="2000" h="7158" alt="Bất ngờ với " hệ="" sinh="" thái="" vạn="" thịnh="" phát"="" của="" bà="" trương="" mỹ="" lan="" -="" Ảnh="" 1."="" title="Bất ngờ với " rel="lightbox" photoid="650880840429223936" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2023/11/20/info-17004460794381033407904.png" width="" height="">