Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã và đang trưng cầu ý kiến các chuyên gia để thực hiện những phương án đưa thi thể bé trai lọt vào trụ bê-tông lên mặt đất.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nói về ngày thứ 6 vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m