"Độ sâu lớn, cháu bé nhiều khả năng bị đa chấn thương, không đảm bảo thông khí, lạnh và không ăn uống, tiên lượng rất xấu", Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tiến Vũ dự báo.