The Grand Egyptian Museum (GEM), đại bảo tàng Ai Cập, dự kiến khai trương vào năm 2020. Với kinh phí hơn 1 tỷ USD, đây là bảo tàng lớn nhất thế giới về nền văn minh Ai Cập cổ đại.

  • Sự thật về việc NASA muốn đổi cung hoàng đạo của bạn
  • Sự 'hồi sinh' của những gốc cây chết ở Rome
  • Phương Hà (Theo CNN) / Tri Thức Trực Tuyến