Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ hàng loạt quy hoạch liên quan tới các ngành như xăng dầu, bia rượu, thép, giấy, cao su, nhựa, công nghiệp hỗ trợ...

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 4977/QĐ - BCT về việc bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, có tất cả 27 quy hoạch được Bộ Công Thương bãi bỏ.

Hàng loạt quy hoạch xăng dầu được bãi bỏ.

Hàng loạt quy hoạch xăng dầu được bãi bỏ.

Đó là: Quy hoạch phát triển ngành đúc, dầu thực vật; phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát; công nghiệp dệt may...

Các quy hoạch về xăng dầu cũng đồng loạt bãi bỏ. Cụ thể, Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 6 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Quốc lộ 13 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 2 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Công Thương giao Vụ Kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị quản lý chuyên ngành có quy hoạch thuộc diện bãi bỏ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu quả, thông suốt.